Triwy B.V.

Wie zijn wij?

De Stichting Triwy en Triwy BV zijn als rechtsvormen opgericht in 2004 vanuit de twee Wijchense sportverenigingen Wyba (Basketbal) en Trivos (Volleybal). In 2010 zijn The Flyers (Handbal) als 3e Wijchense sportvereniging toegetreden tot de stichting Triwy en Triwy BV. De aanvankelijke naam was een samenvoeging van Tri(vos) Wy(ba) Deze is nu omgevormd naar een populaire versie voor de drie(Tri) Wij(Wy)chense binnensport verenigingen Basketbal, Handbal & Volleybal.

Triwy heeft een geldige vergunning van de gemeente Wijchen tot het uitoefenen van een para commercieel horecabedrijf aan de Campuslaan 14 en een huur- en exploitatie overeenkomst met de gemeente Wijchen. Vanaf 2004 is het sportcentrum Mr. Van Thiel Sporthal geëxploiteerd. Vanaf eind 2010 sportcentrum Arcus. De huurovereenkomst met de gemeente is in 2017 voor 10 jaar verlengd tot 2027.

De directie van Triwy BV wordt gevormd door Frans van Roosmalen (vanuit The Flyers), Hans Kuipers (vanuit Wyba), Henk-Jan Grobbe en Willem Pijnappel (beiden vanuit Trivos)

Triwy stelt zich als exploitant op de achtergrond op. Het gaat om het stimuleren van de binnensport in het algemeen en van de aandeelhouders in het bijzonder. De exploitant verhuurd de Arcus, levert goede dienstverlening aan de gebruikers en huurders en streeft naar een bevredigend bedrijfsresultaat voor de aandeelhouders en de Gemeente Wijchen. Triwy voert dienstverlening en activiteiten zo milieuneutraal mogelijk uitvoeren.

Triwy wil de hal exploiteren in een zo groot mogelijke harmonie met haar gebruikers, medewerkers, omwonenden en met de eigenaar van de Arcus, de burgers van Wijchen, vertegenwoordigt door de gemeente Wijchen. Het personeel van Triwy is professioneel en gastvrij in alle geledingen (verhuur, horeca en beheer). Triwy werkt alleen met gemotiveerde en goed geschoolde (diploma Sociale Hygiëne) medewerkers.

 

Voor meer informatie gaat u naar www.sportcentrumarcus.nl